Neméně důležitým obchodním partnerem je společnost Cuttin CNC Machine Tool Co., LTD, kterou naše společnost výhradně zastupuje v ČR. Stroje k obrábění grafitu jsou velmi zajímavou technologií pro výrobu malých dílů a elektrod pro EDM obrábění. Společnost Cuttin se zabývá soustavnými inovacemi i v oblasti obrábění keramiky a skla. Výrobce je společností s více než 10ti letou tradicí a znalostí vývoje a výroby rychlostních obráběcích center, vhodných pro rychlostní obrábění portálového typu. Vysoká úroveň designu a schopnosti pružně inovovat ve vazbě na automatizační systémy, dává společnosti velký potenciál do budoucna.


Pro obrábění grafitových elektrod je optimálním řešením stroj Graphite Mill CT-600. Níže je propagační video stroje CT-600 při obrábění grafitových elektrod. Na obrázcích naleznete obrobené grafitové elektrody z frézovacího centra pro obrábění grafitových elektrod CT-600.